BORDIJIET

Toggle Content

Aġenzija Sapport
Triq Patri Ġwann Azzopardi
Santa Venera
Tel: 25568237

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja, ħatret lis-Sa. Catherine Falzon bħala membru fil-Bord tal-Ħajja Komunitarja Independenti minflok is-Sa. Pierina Block. Din l-ħatra hija valida sas-27 ta’ Mejju 2022.

Chairperson
Is-Sur Matthew Chetcuti

Membri
Is-Sur George Borg

Dr Claire Azzopardi Lane
Sa Catherine Falzon
Sa Elvira Psaila
Sa Elinore Falzon
Sa Carmen Burmingham

Segretarja
Sa Yanika Laudi

Aġenzija Sapport
Triq Patri Ġwann Azzopardi
Santa Venera
Tel: 25568237

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja, approvat l-Bord ta’ l-Appelli tal-Ħajja Komunitarja Independenti. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mis-27 ta’ Mejju 2021.

Chairperson
Sa Annabelle Xerri

Members
Dr Chanel Bantick
Ing Ronald Calleja
Dr Elayne Azzopardi
Sa Cassandra Haber

Secretary
Sa Mary Rose Farrugia

Ċentru tal-Volontarjat, 181,
Triq Melita
Il-Belt, VLT 1129

Tel: 22481110

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja, approvat l-Bord tal-Fond ta’ Ko-Finanzjament għall-Għaqdiet mhux governattivi. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mid-29 ta’ Ġunju 2021.

Chairperson
Dr Claudine Borg

Members
Sur Matthew Pisani
Sa Antonella Gatt
Dr Noel Camilleri
Sur Adrian Micallef
Sur Alfred Lia
Sur Gilmore Peplow

Secretary
Dr Matthew Zarb