BORDIJIET

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 3 tal-Att dwar l-Isports (Kap. 445), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja ħatret il-Bord ta’ l-Appelli dwar il-Kummerċjalizzazzjoni tal-Faċilitajiet Sportivi. Dawn il-ħatriet huma validi sad-9 ta’ Ġunju 2022.

Chairperson
Imħallef Lawrence Quintano

Membri
Sa Anna Calleja
Sur Peter Caruana
Sa Frances Mifsud
Sur Ivan Vella
Dr Mirielle Vella

Segretarju
Dr Janice Farrugia

Aġenzija Sapport
Triq Patri Ġwann Azzopardi
Santa Venera
Tel: 25568237

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja, approvat l-Bord ta’ l-Appelli tal-Ħajja Komunitarja Independenti. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mis-27 ta’ Mejju 2021.

Chairperson
Sa Annabelle Xerri

Members
Dr Chanel Bantick
Ing Ronald Calleja
Dr Elayne Azzopardi
Sa Cassandra Haber

Secretary
Sa Mary Rose Farrugia

Tel temporanju: 25982863

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi b’referenza għall- Artiklu 5 mill-Att ta’ EquestriMalta, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja approvat l-Bord ta’ EquestriMalta. Dawn il-ħatriet huma validi sa s-16 ta’Novembru 2023.

Chairperson
Imħallef Emeritu Antonio Mizzi


Membri

Sur Edwin Borg
Dr Dean Hili
Sur Kenneth Vella
Sur Adrian Fabri
Dr Philip Spiteri
Sa Kristen Borg
Sur Johann Farrugia


Segretarju

Sur Frank Camilleri

Ċentru tal-Volontarjat, 181,
Triq Melita
Il-Belt, VLT 1129

Tel: 22481110

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja, approvat l-Bord tal-Fond ta’ Ko-Finanzjament għall-Għaqdiet mhux governattivi. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mid-29 ta’ Ġunju 2021.

Chairperson
Dr Claudine Borg

Members
Sur Matthew Pisani
Sa Antonella Gatt
Dr Noel Camilleri
Sur Adrian Micallef
Sur Alfred Lia
Sur Gilmore Peplow

Secretary
Dr Matthew Zarb

Aġenzija Sapport
Triq Patri Ġwann Azzopardi
Santa Venera
Tel: 25568237

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja, approvat l-Bord tal-Ħajja Komunitarja Independenti. Dawn il-ħatriet huma validi għal-sena mis-27 ta’ Mejju 2021.

Chairperson
Sur Matthew Chetcuti

Membri
Sur George Borg
Dr Claire Azzopardi Lane
Sa Pierina Block
Sa Elvira Psaila
Sa Elinore Falzon
Sa Carmen Burmingham

Segretarja
Sa Yanika Laudi

Email: sportcommercialisation@gov.mt

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 3 tal-Att dwar l-Isports (Kap. 445), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja ħatret il-Bord tal-Kummisjoni tal-Faċilitajiet Sportivi Kummerċjali. Dawn il-ħatriet huma validi sas- 6 t’ April 2023.


Chairperson

Prof. Saviour Formosa

Membri
Sa Christine Cachia
Dr Christian Bonett
Sur Jonathan Barbara
Sur James Grech
Sur Clint Tanti

Segretarju
Sur Michael Mizzi