L-aktar baġit b’saħħtu għas-settur tad-diżabilità, b’żieda ta’ €8 miljun fuq din is-sena (maltese version only)

PR211881: L-aktar baġit b’saħħtu għas-settur tad-diżabilità, b’żieda ta’ €8 miljun fuq din is-sena (maltese version only) Fil-Baġit għas-sena 2022, il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja qed jiġi allokat aktar minn €59 miljun, li minnhom aktar minn €50 miljun huma ddedikati għas-settur tad-diżabilità. Dan ifisser li meta mqabbel mas-sena 2021, l-allokazzjoni għas-settur...

Jiġi ffirmat ftehim bejn il-Fondazzjoni Kreattività u l-Aġenżija Żgħażagħ (maltese version only)

PR211872: Jiġi ffirmat ftehim bejn il-Fondazzjoni Kreattività u l-Aġenżija Żgħażagħ (maltese version only) Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera flimkien mal-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima ppresedew għall-iffirmar ta’ ftehim bejn il-Fondazzjoni Kreattività u l-Aġenżija Żgħażagħ. L-għan...

Imnedija skema ta’ €100,000 li tiffoka fuq il-persuni b’diżabilità (maltese version only)

PR211802: Imnedija skema ta’ €100,000 li tiffoka fuq il-persuni b’diżabilità (maltese version only) Wara li tnediet l-Istrateġija Nazzjonali ta’ Malta għas-snin 2021-2030 dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità bit-tema ‘Libertà Li Tgħix’, il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja għadda għal inizjattiva prattika marbuta mal-istrateġija. Tnediet skema ta’ għotjiet żgħar bil-għan li l-mexxejja...

Tnediet l-Istrateġija Nazzjonali 2021-2030 għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (maltese version only)

PR211784: Tnediet l-Istrateġija Nazzjonali 2021-2030 għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (maltese version only) Illum tnediet l-Istrateġija Nazzjonali 2021-2030 għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità bit-tema ‘Libertà li tgħix’. L-għan ewlieni ta’ din l-istrateġija huwa li tipprovdi pjan direzzjonali għas-settur Malti tad-diżabilità matul is-snin li ġejjin li jwassal...

Xandir ta’ kwalità u inklussiv – Tnedija tal-ewwel programm inklussiv għat-tfal, Avarù (maltese version only)

PR211766: Xandir ta’ kwalità u inklussiv – Tnedija tal-ewwel programm inklussiv għat-tfal, Avarù (maltese version only) Wara diskussjonijiet organizzati aktar kmieni din is-sena bit-tema lejn ‘Xandir iktar Inklussiv’, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli attendew għat-tnedija tal-ewwel programm inklussiv għat-tfal bl-isem...

51% tan-nies li ħadu sehem fi proġett pilota kellhom problemi tas-smigħ (maltese version only)

PR211758: 51% tan-nies li ħadu sehem fi proġett pilota kellhom problemi tas-smigħ (maltese version only) Riċerka b’testijiet tas-smigħ f’numru ta’ rħula f’Malta sabet li 51% tan-nies li ħadu sehem, kellhom problemi fis-smigħ. Għal din ir-riċerka, li saret fuq inizjattiva tal-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja u l-Membru Parlamentari Ewropew Alex Agius Saliba,...

Young People for Disability Rights Forum (maltese version only)

PR211739: Young People for Disability Rights Forum (maltese version only) Grupp ta’ 10 żgħażagħ b’diżabilitajiet differenti b’etajiet li jvarjaw minn 13 sa 30 sena, se jiffurmaw parti minn forum bil-għan li jwasslu l-vuċi tas-settur tagħhom kull meta tkun se titfassal policy li tista’ tolqothom. Il-forum se jitwaqqaf mill-Aġenzija Żgħażagħ b’riżultat...

New Hope Guarantee: Tama lil żgħażagħ li kienu qed isibu l-bieb magħluq minħabba d-diżabilità (maltese version only)

PR211726: New Hope Guarantee: Tama lil żgħażagħ li kienu qed isibu l-bieb magħluq minħabba d-diżabilità (maltese version only) Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet dwar l-iskema New Hope Guarantee, fl-Aula Magna tal-Università ta’ Malta fil-Belt Valletta. Permezz tal-iskema New...

Il-komunità ta’ Ħal Farruġ se tibbenefika minn ftehim bejn SportMalta u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa (maltese version only)

PR211732: Il-komunità ta’ Ħal Farruġ se tibbenefika minn ftehim bejn SportMalta u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa (maltese version only) B’riżultat ta’ ftehim bejn SportMalta fi ħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa, il-komunità ta’ Ħal Farruġ, li tifforma parti mil-lokalità ta’ Ħal Luqa u...