Jitwaqqaf l-ewwel Kumitat Konsultattiv ta’ Aġenzija Sapport (maltese version only)

PR212080: Jitwaqqaf l-ewwel Kumitat Konsultattiv ta’ Aġenzija Sapport (maltese version only) Aġenzija Sapport, aġenzija nazzjonali fi ħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, u li taħdem fil-qasam ta’ persuni b’diżabilità, waqqfet l-ewwel Kumitat Konsultattiv tagħha. Dan il-kumitat se jkun qed jipprovdi forum għal rappreżentazzjoni tal-benefiċjarji tas-servizzi ta’ Aġenzija Sapport u tal-qraba...

Ħidma b’risq persuni b’diżabilità vittmi tal-pillola Thalidomide (maltese version only)

PR212071: Ħidma b’risq persuni b’diżabilità vittmi tal-pillola Thalidomide (maltese version only) Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli u l-Ewro-Parlamentari Alex Agius Saliba, flimkien mas-Sur Anatole Baldacchino, persuna b’diżabilità kawża tal-pillola Thalidomide, bdew b’ħidma biex issir pressjoni fuq livell Ewropew ħalli dawk il-persuni li sofrew diżabilità minħabba din il-pillola...

Ippremjati l-kunsilli tal-istudenti rebbieħa tal-iStudent Councils Democracy Awards (maltese version only)

PR212044: Ippremjati l-kunsilli tal-istudenti rebbieħa tal-iStudent Councils Democracy Awards (maltese version only) Ħames kunsilli tal-istudenti rebħu l-Premju tad-Deheb, ħamsa rebħu l-Premju tal-Fidda u sitta oħra rebħu l-Premju tal-Bronż fit-tieni edizzjoni tal-iStudent Councils Democracy Awards. F’din l-edizzjoni pparteċipaw 16-il skola sekondarja u istituzzjonijiet post-sekondarji bil-parteċipazzjoni ta’ 200 żagħżugħ u żagħżugħa. Il-ħames...

Imnedija l-ewwel Strateġija Nazzjonali dwar l-Awtiżmu (maltese version only)

PR212027: Imnedija l-ewwel Strateġija Nazzjonali dwar l-Awtiżmu (maltese version only) L-ewwel Strateġija Nazzjonali dwar l-Awtiżmu tnediet mill-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja. L-istrateġija, li kienet wegħda elettorali, tinkludi seba’ kapitli u hi riżultat ta’ proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa li sar f’April li għadda mill-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità...

Premju Soċjetà Ġusta: Nippremjaw il-ħidma fil-qasam tad-diżabilità u l-inklużjoni (maltese version only)

PR211989: Premju Soċjetà Ġusta: Nippremjaw il-ħidma fil-qasam tad-diżabilità u l-inklużjoni (maltese version only) Għal darb’oħra, il-gvern se jkun qiegħed jippremja l-ħidma, l-impenn u d-dedikazzjoni li wrew nies jew azjendi partikolari fis-settur tad-diżabilità permezz tal-Premju Soċjetà Ġusta. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli nediet il-ftuħ għan-nominazzjonijiet għal dan il-premju...

L-aktar baġit b’saħħtu għas-settur tad-diżabilità, b’żieda ta’ €8 miljun fuq din is-sena (maltese version only)

PR211881: L-aktar baġit b’saħħtu għas-settur tad-diżabilità, b’żieda ta’ €8 miljun fuq din is-sena (maltese version only) Fil-Baġit għas-sena 2022, il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja qed jiġi allokat aktar minn €59 miljun, li minnhom aktar minn €50 miljun huma ddedikati għas-settur tad-diżabilità. Dan ifisser li meta mqabbel mas-sena 2021, l-allokazzjoni għas-settur...

Jiġi ffirmat ftehim bejn il-Fondazzjoni Kreattività u l-Aġenżija Żgħażagħ (maltese version only)

PR211872: Jiġi ffirmat ftehim bejn il-Fondazzjoni Kreattività u l-Aġenżija Żgħażagħ (maltese version only) Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera flimkien mal-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima ppresedew għall-iffirmar ta’ ftehim bejn il-Fondazzjoni Kreattività u l-Aġenżija Żgħażagħ. L-għan...

18-il soċjetà mużikali se jgawdu minn skema li tagħmilhom aktar inklużivi (maltese version only)

PR211855: 18-il soċjetà mużikali se jgawdu minn skema li tagħmilhom aktar inklużivi (maltese version only) 18-il soċjetà mużikali, 17 f’Malta u waħda f’Għawdex, se jkunu mgħejuna finanzjarjament sabiex iwettqu proġetti li fost oħrajn se jtejbu l-aċċessibilità kif ukoll iżidu l-parteċipazzjoni tal-persuni b’diżabilità. Dan se jsir b’riżultat ta’ skema li kienet...

Imnedija skema ta’ €100,000 li tiffoka fuq il-persuni b’diżabilità (maltese version only)

PR211802: Imnedija skema ta’ €100,000 li tiffoka fuq il-persuni b’diżabilità (maltese version only) Wara li tnediet l-Istrateġija Nazzjonali ta’ Malta għas-snin 2021-2030 dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità bit-tema ‘Libertà Li Tgħix’, il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja għadda għal inizjattiva prattika marbuta mal-istrateġija. Tnediet skema ta’ għotjiet żgħar bil-għan li l-mexxejja...

Tnediet l-Istrateġija Nazzjonali 2021-2030 għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (maltese version only)

PR211784: Tnediet l-Istrateġija Nazzjonali 2021-2030 għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (maltese version only) Illum tnediet l-Istrateġija Nazzjonali 2021-2030 għal Malta dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità bit-tema ‘Libertà li tgħix’. L-għan ewlieni ta’ din l-istrateġija huwa li tipprovdi pjan direzzjonali għas-settur Malti tad-diżabilità matul is-snin li ġejjin li jwassal...