KUNSILLI

Triq Korsa tat-Tiġrija
Marsa

Email: infomrc@maltaracingclub.com
Tel: 21224800

NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi b’referenza għall- Artiklu 1 u 7 tal-Istatut u Regolamenti tal-Marsa Racing Club, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja approva l-Kunsill tal-Malta Racing Club. Dawn il-ħatriet huma validi sal-31 ta’Diċembru 2021.


Chairperson:
Imħallef Emeritu Antonio Mizzi


Viċi Chairperson:
Sur Edwin Borg


Membri:
Sur George Farrugia
Sur Anthony Mifsud
Sur Joseph Zerafa


Segretarju:
Sur Peter Paul Caruana