Ikkuntatjana

MINISTRU

SEGRETARJU PARLAMENTARI

ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI

Indirizz

Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja
Palazzo Francesco, 89
Sir Ugo Mifsud Street, Lija

ONOR. CLIFTON GRIMA

clifton.grima@gov.mt

TEL: (+356) 2598 0000

IS-SEGRETARJAT

IS-SEGRETARJAT

SUR REUBEN SCIBERRAS

KAP TAS-SEGRETARJAT

reuben.sciberras@gov.mt

TEL: (+356) 2590 3417

SUR RYAN BORG

KAP TAS-SEGRETARJAT

ryan.c.borg@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2866

SA CARMEN GATT

SEGRETARJA PRIVATA

carmen.gatt@gov.mt

TEL: (+356) 2590 3410

SA JOSEPHINE CROSS DEPARES

SEGRETARJA PRIVATA

josephine.cross-depares@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2868

KOORDINATUR TAL-KOMUNIKAZZJONIJIET

SEGRETARJU PERMANENTI

sur Christian Cauchi

KOORDINATUR TAL-KOMUNIKAZZJONIJIET

christian.b.cauchi@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2873

sa Ruth Ciancio

KAP TAL-ASSISTENZA GĦALL-KONSUMATURI

ruth.b.cianco@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2874

sur Matthew Vella

SEGRETARJU PERMANENTI

INDIRIZZ

Zone 3, Triq in-negozju,
Birkirkara, CBD 3010

matthew.a.vella@gov.mt

TEL: (+356) 2590 3032

MINISTRU

ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI

Indirizz

Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja
Palazzo Francesco, 89
Sir Ugo Mifsud Street, Lija

IS-SEGRETARJAT

SUR REUBEN SCIBERRAS

KAP TAS-SEGRETARJAT

reuben.sciberras@gov.mt

TEL: (+356) 2590 3417

SA CARMEN GATT

SEGRETARJA PRIVATA

carmen.gatt@gov.mt

TEL: (+356) 2590 3410

sur Christian Cauchi

KOORDINATUR TAL-KOMUNIKAZZJONIJIET

christian.b.cauchi@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2873

sa Ruth Ciancio

KAP TAL-ASSISTENZA GĦALL-KONSUMATURI

ruth.b.cianco@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2874

SEGRETARJU PARLAMENTARI

ONOR. CLIFTON GRIMA

clifton.grima@gov.mt

TEL: (+356) 2598 0000

IS-SEGRETARJAT

SUR RYAN BORG

KAP TAS-SEGRETARJAT

ryan.c.borg@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2866

SA JOSEPHINE CROSS DEPARES

SEGRETARJA PRIVATA

josephine.cross-depares@gov.mt

TEL: (+356) 2598 2868

SEGRETARJU PERMANENTI

sur Matthew Vella

SEGRETARJU PERMANENTI

INDIRIZZ

Zone 3, Triq in-negozju,
Birkirkara, CBD 3010

matthew.a.vella@gov.mt

TEL: (+356) 2590 3032

Ikkuntatjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet, ikkuntatjana!